Sökportalen för utbytesplatser via Örebro universitet

Viktigt att tänka på

Kontakt


Mer information om olika utbytesmöjligheter

Ämnesnätverk inom Norden

  • Norek är ett ämnesnätverk inom Norden för studenter som läser ekonomi. Vid vissa universitet blir du tilldelad ett Erasmus+ stipendium och vid vissa universitet kan du ansöka om ett Norek-stipendium. Läs gärna mer om Norek på vår hemsida.
  • Nordplus juridik är ett ämnesnätverk inom Norden för studenter som läser Juristprogrammet. Om du får en utbytesplats inom Nordplus juridik blir du automatiskt tilldelad ett Erasmusstipendium. Läs gärna mer om Nordplus juridik på vår hemsida.
  • Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk med 27 olika universitet i Norden. Observera att det inte går att söka Nordlysplatser i ansökningsomgången för utbytesstudier höstterminen 2023.

Inom Europa

  • Erasmus (Erasmus student mobility) är ett utbytesprogram för studier inom EU/EES där du automatiskt blir tilldelad ett stipendium. Tänk på att du bara kan läsa kurser inom det angivna ämnet.
  • Bilateralt utbyte (Bilateral exchange) kallas de avtal om studentutbyten som finns mellan två lärosäten utanför Europa. Då Schweiz inte ingår i Erasmusprogrammet har Örebro universitet skapat bilaterala avtal med lärosäten där. Tänk på att du kan bara läsa kurser inom det angivna ämnet/ämnena.

Utanför Europa

  • Bilateralt utbyte (Bilateral exchange) kallas de avtal om studentutbyten mellan två lärosäten utanför Europa. Tänk på att du kan bara läsa kurser inom det angivna ämnet/ämnena.
  • Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet samarbetar med universitet i utvecklingsländer. Observera att ansökan till Linnaeus-Palme skiljer sig från övriga utbytesplatser och sker i en separat ansökningsomgång. Läs gärna mer om Linnaeus-Palmeprogrammet på vår hemsida.